CYFROWY RENTGEN

AJAT ART Plus CEPH
panoramiczno-cefalometryczny

 

Wnikliwa i precyzyjna diagnostyka,
która umożliwia opracowanie prawidłowego
i bezpiecznego dla pacjenta sposobu postępowania jest podstawą w nowoczesnej stomatologii. Nasz gabinet wyposażony jest w sprzęt najnowszej generacji, który pozwala na natychmiastowe uzyskanie zdjęć RTG na ekranie komputera. Dzięki kompleksowemu wyposażeniu jesteśmy w stanie precyzyjnie diagnozować najbardziej skomplikowane przypadki stomatologiczne.

Wraz z wprowadzeniem nowoczesnego sprzętu RTG, do przeszłości można odesłać wszystkie obawy związane ze szkodliwością promieniowania. Nowoczesne aparaty wysyłają znacznie mniejszą dawkę promieniowania, niż stosowane dawniej aparaty medyczne. Potwierdzono, że 36 zdjęć wewnątrzustnych odpowiada ilości promieniowania otrzymywanej przez każdego z nas codziennie z kosmosu. Inny przykład: jeden lot z Brukseli do Aten to dawka około 20 razy większa, niż wykonanie zębowego zdjęcia RTG. Możliwość cyfrowej obróbki otrzymanych podczas badania zdjęć RTG znacznie zwiększa ich jakość, pozwalając tym samym na postawienie jednoznacznej diagnozy i wybór odpowiedniej metody leczenia.

Stworzona przez nas pracownia RTG spełnia rygorystyczne normy bezpieczeństwa wyznaczone przez Unię Europejską

Nowoczesne zdjęcia panoramiczne i cefalometryczne są o 3x lepszej jakości, niż otrzymane z jakiegokolwiek innego rentgena. Ponadto dzięki możliwości przesuwania warstwy fokalnej po ekspozycji uzyskujemy optymalną ostrość dla wszystkich odcinków łuku żuchwy i szczęki. Rezultatem jest wyjątkowo ostre zdjęcie we wszystkich fragmentach. To wszystko cechuje rentgen AJAT ART Plus CEPH. Wyjątkowy rentgen na rynku, który łączy technologię Cd-Te-CMOS z technologią multifokalną.

Główne zalety urządzenia ART Plus

• Nawet o 300% lepsza jakość zdjęcia!!!
• Nawet trzykrotnie mniejsza dawka promieniowania w stosunku do standardowych aparatów!!!
• Zdjęcia multifokalne
• Kompensacja wpływu kręgosłupa
• Szybkie zdjęcia w czasie rzeczywistym

Powyższy aparat znacznie redukuje dawkę promieniowania dla pacjentów, przez co spełnia najwyższe światowe standardy oraz nie naraża pacjentów i personel na niepotrzebne promieniowanie. Zdjęcia przetwarzane są w radiografii cyfrowej o wysokiej rozdzielczości do 10 sek.

Wykonujemy również zdjęcia dla lekarzy stomatologów i ortodontów z innych praktyk stomatologicznych.

Czas oczekiwania na gotowe zdjęcie to zaledwie kilka minut !!!


Panorama 2

Zdjęcie panoramiczne
- przeglądowe całego uzębienia wraz z tkankami przylegającymi.

Możliwości regulacji kontrastu
- pozwalają na wyodrębnienie przez lekarza wszystkich szczegółów.

   
Panorama 1 Panorama 1

Zdjęcie cefalometryczne
- dla potrzeb leczenia ortodontycznego.

Zdjęcie cefalometryczne
- analiza przy różnych kontrastach.

   
Panorama 1  Panorama 1 
Zdjęcie ręki do oceny wieku kostnego
- dla potrzeb ortodontycznych.

AP głowy

 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję,
że w jednostce organizacyjnej:

Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny PRZEMYSŁAW ROSAK
ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 500-66-50-90

Wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:
uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące - aparatu do zdjęć pantomograficznych i cefalometrycznych typu AJAT ART Plus CEPHo numerze fabrycznym 2901 AQ2082
Dla jednostki zostały wydane decyzjezezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg /organ wydający, nr decyzji, data wydania/wydane przez Ślaski Państwowy Wojewódzki Inspektorach Sanitarny.ŚPWIS decyzja nr
446/2013r. i 445/2013 z dnia 18.12.2013. Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia.

Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych
w środowisku pracy w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.
Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

• dawkomierzy indywidualnych – w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.12.2020 do 31.12.2021 ) zmierzona dawka efektywna wyniosła: poniżej 1.0mSv/rok

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego
(Dz.U z 2005 poz.168) – dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:
- pracownicy:6mSv/rok;
- ogół ludności : 1 mSv/rok.

W dniu13.08.2013r.przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu rtg AJAT ART Plus CEPH, podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku
dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).
Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.
Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

   
Copyright © 2013-2015 • www.stomatologiarosak.pl