Dr n. med. Przemysław Rosak - Specjalista protetyki stomatologicznej


W 2003 roku ukończyłem studia w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Po odbyciu stażu podyplomowego
w Akademickim Centrum Stomatologii rozpocząłem w 2004r. pracę naukowo-dydaktyczną jako Asystent w Katedrze Protetyki Stomatologicznej w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

W roku 2008 obroniłem Pracę Doktorską z zakresu stomatologii: "Ocena wybranych cech podłoża protetycznego w bezzębnej żuchwie".

W 2012 roku po złożeniu państwowego egzaminu specjalizacyjnego uzyskałem tytuł Specjalisty w dziedzinie Protetyka Stomatologiczna.

Już 10 lat jestem aktywnym uczestnikiem szkoleń implantologicznych, chirurgicznych, endodontycznych i przede wszystkim protetycznych, które odbywają się na całym świecie: w Berlinie, Frankfurcie, Londynie, Florencji, Bazylei.

Jako Asystent Katedry Protetyki Stomatologicznej jestem prelegentem i wykładowcą na licznych Kongresach, Sympozjach
i Konferencjach Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego – Protetyki Stomatologicznej. Prowadzę badania naukowe
w zakresie rehabilitacji protetycznej i implantoprotetycznej pacjentów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii diagnostycznych i terapeutycznych, jak T-scan, Bio EMG, łuki twarzowe elektroniczne System Zebris JMA.

Aktualnie jestem kierownikiem pracy badawczej w ramach projektu Młodych Naukowców: „Ocena wybranych parametrów chirurgiczno-protetycznych w rehabilitacji implantoprotetycznej z wykorzystaniem krótkich implantów
(Evaluation of selected parameters of surgical and prosthetic implant rehabilitation with the use of short implants).

Analizuję również zmiany napięcia wybranych mięśni układu stomatognatycznego w okresie adaptacji do całkowitych uzupełnień protetycznych (Voltage variation of selected muscles of the stomatognathic system in the period of adaptation to complete denture) oraz zastosowanie wolnozmiennych pól magnetycznych w redukcji bólu po leczeniu implantologicznym
(The influence of low-frequency variable magnetic fields in reducing pain experience after dental implant treatment).


Dyplom Doktora n. med. w zakresie stomatologii 
Specjalizacja w dziedzinie protetyka stomatologiczna 
Dyplom Doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii
Specjalizacja w dziedzinie protetyka stomatologiczna


Publikacje naukowe

Jestem autorem ponad 90-ciu publikacji w specjalistycznych czasopismach stomatologicznych z Listy Filadelfijskiej.
Między innymi:

Wyjazd szkoleniowy do Pforzheim zorganizowany przez firmę Polcard, 27.11-12.12.2004.

Autorzy: Przemysław Rosak.
Źródło: Protetyka Stomatologiczna 2005; T.55 nr 3, s. 224-225.

Opracowanie metody badania resiliencji błony śluzowej pokrywającej część zębodołową żuchwy.
Autorzy: Przemysław Rosak, Jacek Kasperski, Grzegorz Chladek, Tomasz Lipski.
Źródło: Nowoczesny Technik Dentystyczny 2006; Wyd. Specjalne, s. 203-206.
Uwagi: 7 Konferencja Biomateriały i Materiały w Stomatologii, Ustroń 19-22.10.2006r.

Kliniczne postępowanie protetyczne przy stosowaniu mostów tymczasowych - modelowanie matrycy przęsła.
Autorzy: Jacek Kasperski, Przemysław Rosak.
Źródło: Protetyka Stomatologiczna 2006; T.56 nr 6, s.456-459.

Leczenie pacjenta z atrycją zębów. Opis przypadku.
Autorzy: Przemysław Rosak, Jacek Kasperski.
Źródło: Protetyka Stomatologiczna 2006; T.56 nr 5, s.374-376.

Leczenie protetyczne pacjentki z hipodoncją. Opis przypadku.
Autorzy: Jacek Kasperski, Przemysław Rosak, Maria Iwanecka-Zduńczyk.
Źródło: Protetyka Stomatologiczna 2006; T.56 nr 4, p.295-299.

II Sympozjum "Eksperyment Naukowy i Metody Poznawcze w Stomatologii".
Autorzy: Jacek Kasperski, Przemysław Rosak.
Źródło: Protetyka Stomatologiczna 2006; T.56, nr 2, s.162-164

Badanie resiliencji błony śluzowej pokrywającej część zębodołową żuchwy.
Autorzy: Jacek Kasperski, Przemysław Rosak, Wiesław Chladek.
Źródło: Nowoczesny Technik Dentystyczny2007; Wyd. Specjalne, s.74-76.
Uwagi: 3 Sympozjum nt.: "Eksperyment i metody poznawcze w stomatologii", Ustroń 05-07.10.2007.

Badanie resiliencji błony śluzowej pokrywającej część zębodołową żuchwy. Doniesienie wstępne.
Autorzy: Jacek Kasperski, Przemysław Rosak, W. Chladek.
Źródło: Protetyka Stomatologiczna 2007; T.57 nr 5 supl., s.68-69[P-29].
Uwagi: 25 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS,

Ubytek Stafnego - nietypowa torbiel żuchwy - opis przypadku.
Autorzy: Przemysław Rosak, Bibiana Sobczyk-Rosak, Jadwiga Koralewska-Sobczyk.
Źródło: Twój Przegląd Stomatologiczny 2007, nr 12, s.58-59

Rehabilitacja protetyczna po zabiegu resekcji szczęki - opis przypadku.
Autorzy: Jacek Kasperski, Przemysław Rosak.
Źródło: Protetyka Stomatologiczna 2008; T.58, nr 2, s.124-129.

Wpływ podłoża kostnego protezy dolnej na asymetrię rozkładu sił zgryzowych.
Autorzy: Przemysław Rosak, Jacek Kasperski.
Źródło: Protetyka Stomatologiczna 2008; T.58, nr 5, s.358[P-32]
Uwagi: 26 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS,

Zastosowanie systemu szklanych podparć ZX-27 jako alternatywy do uzupełnień ruchomych
i leczenia implantoprotetycznego.

Autorzy: Przemysław Rosak, Jacek Kasperski.
Źródło: Protetyka Stomatologiczna 2008; T.58 nr 5, s.327[R-11]
Uwagi: 26 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS,

Dziewiątki - atawizm zębowy?
Autorzy: Przemysław Rosak, Mateusz Dajczak, Bibiana Sobczyk-Rosak, Jadwiga Koralewska-Sobczyk.
Źródło: Twój Przegląd Stomatologiczny 2008, nr 3, s.60-63

Wpływ podłoża kostnego protezy dolnej na asymetrię rozkładu sił zgryzowych.
Autorzy: Jacek Kasperski, Przemysław Rosak, Grzegorz Chladek.
Źródło: Twój Przegląd Stomatologiczny 2008; Wydanie specjalne, s.105-110.
Uwagi: Biomateriały i mechnika w stomatologii, Ustroń 23-26.10.2008,

Zastosowanie systemu szklanych podparć ZX-27 jako alternatywy do uzupełnień ruchomych
i leczenia implantoprotetycznego.

Autorzy: Przemysław Rosak, Jacek Kasperski.
Źródło: Twój Przegląd Stomatologiczny 2008; Wydanie specjalne, s.170-173.
Uwagi: Biomateriały i mechanika w stomatologii, Ustroń 23-26.10.2008,

System szklanych podparć ZX-27 w rehabilitacji protetycznej i implantoprotetycznej braków skrzydłowych
oraz rozległych braków oskrzydlonych.

Autorzy: Przemysław Rosak, Jacek Kasperski, Łukasz Płonka.
Źródło: Protetyka Stomatologiczna 2009; T.59, nr 3, s.204, [86. PS/P-110]
Uwagi: 11 Kongres Stomatologów Polskich, 27 Konferencja Sekcji Protetyki PTS, 6 Zjazd PTDNŻ. Wrocław, 25-27.06.2009 r.

Relacje między siłami okluzyjnymi a akceptacją dolnych protez całkowitych.
Analiza wpływu wybranych parametrów na siły okluzyjne.

Autorzy: Przemysław Rosak, Jacek Kasperski.
Źródło: Twój Przegląd Stomatologiczny 2009, wyd.spec., s.77-82
Uwagi: Materiały 9 Konferencji "Biomateriały i mechanika w stomatologii". Ustroń, 15-18.10.2009 r.

System szklanych podparć ZX-27. Alternatywa dla uzupełnień ruchomych i leczenia implantoprotetycznego.
Autorzy: Przemysław Rosak, Jacek Kasperski.
Źródło: Twój Przegląd Stomatologiczny 2009, nr 9, s.88-89

Analiza cech stałych sprężyny ramion klamrowych wyseparowanych z protez.
Autorzy: Jacek Kasperski, Grzegorz Chladek, Przemysław Rosak, Łukasz Płonka.
Źródło: 10 Konferencja "Biomateriały i mechanika w stomatologii". Program i streszczenia referatów. Ustroń, 30.09-03.10.2010 r.

Rehabilitacja protetyczna pacjenta po przeszczepie wolnym płatem tkankowym - opis przypadku.
Autorzy: Jacek Kasperski, Przemysław Rosak, Rafał Rój.
Źródło: 10 Konferencja "Biomateriały i mechanika w stomatologii". Program i streszczenia referatów. Ustroń, 30.09-03.10.2010 r.

CAD/CAM - niezwykła precyzja i jakość.
Autorzy: Przemysław Rosak, Katarzyna Soika, Bibiana Sobczyk-Rosak.
Źródło: Nowoczesny Technik Dentystyczny2010, nr 3, s.64-65

Rehabilitacja protetyczna pacjenta po przeszczepie wolnym płatem tłuszczowym - opis przypadku.
Autorzy: Jacek Kasperski, Przemysław Rosak, Rafał Rój.
Źródło: Protetyka Stomatologiczna 2010; T.60, nr 5, s.392, [P-15]
Uwagi: 28 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS -"Współczesne metody diagnostyczne i lecznicze
w rehabilitacji protetycznej". Ossa k/Rawy Mazowieckiej [Poland], 14-16.10.2010.

Relacje między siłami okluzyjnymi a akceptacją dolnych protez całkowitych.
Analiza wpływu wybranych parametrów na siły okluzyjne.

Autorzy: Przemysław Rosak, Jacek Kasperski.
Źródło: Protetyka Stomatologiczna 2010; T.60, nr 4, s.294-298

CAD/CAM - niezwykła precyzja i jakość.
Autorzy: Przemysław Rosak, Katarzyna Soika, Bibiana Sobczyk-Rosak.
Źródło: Sztuka i rzemiosło. Część II : Teksty wybrane. Adres wydawniczy: Katowice : Elamed, 2010 s.336-339

Codzienna higiena protez.
Autorzy: Przemysław Rosak, Katarzyna Soika, Bibiana Sobczyk-Rosak.
Źródło: Twój Przegląd Stomatologiczny 2010, nr 3, s.72-75

Galwanoforming a tradycyjny odlew.
Autorzy: Przemysław Rosak, Katarzyna Sojka, Bibiana Sobczyk-Rosak, Tomasz Pakulski.
Źródło: Twój Przegląd Stomatologiczny 2010, nr 11, s.32-34

Materiały i metody wykonywania tymczasowych koron i mostów.
Autorzy: Przemysław Rosak, Andrzej Dyduch, Bibiana Sobczyk-Rosak.
Źródło: Twój Przegląd Stomatologiczny 2010, nr 6, s.48-51

Uzupełnienia stałe na bazie tlenku cyrkonu.
Autorzy: Przemysław Rosak, Rafał Rój, Bibiana Sobczyk-Rosak.
Źródło: Twój Przegląd Stomatologiczny 2010, nr 1-2, s.27-31

Ocena porównawcza trzech typów preparatów adhezyjnych u pacjentów użytkujących protezy całkowite dolne.
Autorzy: Jacek Kasperski, Rafał Rój, Przemysław Rosak, J. Słowińska.
Źródło: 11 Konferencja - "Biomateriały i mechanika w stomatologii", Ustroń 6-9.10.2011,

Ocena siły utrzymania protezy całkowitej górnej.
Autorzy: Jacek Kasperski, Przemysław Rosak, Rafał Rój.
Źródło: 11 Konferencja - "Biomateriały i mechanika w stomatologii", Ustroń 6-9.10.2011,

Wyrostek zębodołowy, a podparcie szklane ZX-27.
Autorzy: Przemysław Rosak, Jacek Kasperski.
Źródło: 11 Konferencja - "Biomateriały i mechanika w stomatologii", Ustroń 6-9.10.2011,

Rehabilitacja układu stomatognatycznego po operacji raka płaskonabłonkowego
i przeszczepie wolnego płata tkankowego.

Autorzy: Jacek Kasperski, Przemysław Rosak, Rafał Rój.
Źródło: Magazyn Stomatologiczny 2011; R.21, nr 11, s.16-19

Podparcia szklane ZX-27 w kontakcie z wyrostkiem zębodołowym.
Autorzy: Przemysław Rosak, Jacek Kasperski.
Źródło: Protetyka Stomatologiczna 2011; T.61, nr 5, s.403
Uwagi: 60 lat PTS - Konferencja Jubileuszowa. 29 Konferencja Sekcji Protetyki PTS. Zakopane, 14-17.09.2011.

Wpływ typu podłoża jamy ustnej u pacjentów bezzębnych na przyssanie czynnościowe w protezie całkowitej górnej.
Autorzy: Jacek Kasperski, Przemysław Rosak, Rafał Rój.
Źródło: Protetyka Stomatologiczna 2011; T.61, nr 5, s.400-401, [PB9]
Uwagi: 60 lat PTS - Konferencja Jubileuszowa. 29 Konferencja Sekcji Protetyki PTS. Zakopane, 14-17.09.2011.

Cementy protetyczne wczoraj i dziś.
Autorzy: Przemysław Rosak, Jakub Mikołajczyk, Bibiana Sobczyk-Rosak, Rafał Rój.
Źródło: Twój Przegląd Stomatologiczny 2011, nr 5, s.77-80

Masy wyciskowe - praktyczne rady.
Autorzy: Przemysław Rosak, Paweł Bryniarski, Bibiana Sobczyk-Rosak, Rafał Rój.
Źródło: Twój Przegląd Stomatologiczny 2011, nr 9, s.169-173

Ocena parametrów użytkowych protezy całkowitej dolnej wspartej na krótkich implantach u pacjentów z atroficzną żuchwą - doniesienie wstępne.
Autorzy: Przemysław Rosak, Jacek Kasperski, Rafał Rój.
Źródło: 12 Konferencja "Biomateriały i mechanika w stomatologii". Ustroń, 18-21.10.2012 r.

Zastosowanie wolnozmiennych pól magnetycznych w redukcji doznań bólowych po leczeniu implantologicznym.
Autorzy: Jacek Kasperski, Przemysław Rosak, Rafał Rój, Aleksander [R.] Sieroń.
Źródło: 12 Konferencja "Biomateriały i mechanika w stomatologii". Ustroń, 18-21.10.2012 r.

Periodontium status in chronic hepatitis C patients.
Autorzy: Bibiana Sobczyk-Rosak, Przemysław Rosak, Anna Zawilska, Andrzej Gabriel, Michał Kukla.
Źródło: Exp.Clin.Hepatol.2012; Vol.8, No.1-2, p.22-23

Alternatywne formy terapii przeciwbólowej po leczeniu implantologicznym.
Autorzy: Jacek] Kasperski, Przemysław Rosak, Rafał Rój, Aleksander R. Sieroń.
Źródło: Protetyka Stomatologiczna /Prosthodontics2012; T.62, nr 5, s.363, [P9]
Uwagi: 30 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS: "Nowe wyzwania w rehabilitacji protetycznej".
Białowieża, 4-6.10.2012

Podparcia szklane ZX-27 w kontakcie z wyrostkiem zębodołowym.
Autorzy: Przemysław Rosak, Jacek Kasperski, Andrzej Gabriel, Bibiana Sobczyk-Rosak, Daniel Sabat.
Źródło: Twój Przegląd Stomatologiczny 2012, nr 4, s.60-63

Wkłady koronowo-korzeniowe lane i wzmacnianie włóknami szklanymi.
Autorzy: Przemysław Rosak, Bibiana Sobczyk-Rosak.
Źródło: Twój Przegląd Stomatologiczny 2012, nr 6, s.80-85

Ocena stabilizacji implantów stomatologicznych jako miara efektywności klinicznej procedur augmentacyjnych.
Autorzy: Tadeusz Morawiec, Iwona Niedzielska, Przemysław Rosak, Rafał Rój.
Źródło: 13 Konferencja "Biomateriały i mechanika w stomatologii". Ustroń, 10-13.10.2013r.

Ocena stabilizacji implantów stomatologicznych jako miara efektywności klinicznej procedur augmentacyjnych.
Autorzy: Tadeusz Morawiec, Iwona Niedzielska, Przemysław Rosak, Rafał Rój.
Źródło: 13 Konferencja "Biomateriały i mechanika w stomatologii". Ustroń, 10-13.10.2013r.

Ocena wymowy pacjentów bezzębnych w okresie wymiany całkowitych uzupełnień protetycznych. Doniesienie wstępne.
Autorzy: Jacek Kasperski, Rafał Rój, O. Gruca, E. Białożyt, Przemysław Rosak, A. Czelakowska.
Źródło: 13 Konferencja "Biomateriały i mechanika w stomatologii". Ustroń, 10-13.10.2013r.

Proteza całkowita dolna wsparta na krótkich implantach, a napięcie mięśniowe.
Autorzy: Przemysław Rosak, Jacek Kasperski, Tadeusz Morawiec, Rafał Rój.
Źródło: 13 Konferencja "Biomateriały i mechanika w stomatologii". Ustroń, 10-13.10.2013r.

Ocena napięcia mięśniowgo oraz warunków zwarciowych u pacjentów z atroficzną żuchwą użytkujących
protezę całkowitą dolną wspartą na krótkich implantach.

Autorzy: Przemysław Rosak, Jacek Kasperski, Tadeusz Morawiec, Rafał Rój.
Źródło: Protetyka Stomatologiczna /Prosthodontics2013; T.63, nr 5, s.376, [PA10]
Uwagi: 31 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS, Wisła 19-21.09.2013,

Duże zmiany okołowierzchołkowe - i co teraz zrobić?
Autorzy: Przemysław Rosak, Joanna Maciejewska.
Źródło: Twój Przegląd Stomatologiczny 2013, nr 6, s.24-30

Karmienie piersią a wady zgryzu.
Autorzy: Przemysław Rosak, Anna Ścibut, Rafał Rój.
Źródło: Twój Przegląd Stomatologiczny 2013, nr 7-8, s.68-71

Systemy pełnoceramiczne w technologii CAD/CAM.
Autorzy: Przemysław Rosak, Kamil Polak, Rafał Rój.
Źródło: Twój Przegląd Stomatologiczny 2013, nr 5, s.70-75

Wpływ typu podłoża jamy ustnej na przyssanie czynnościowe w protezie całkowitej górnej.
Autorzy: Jacek Kasperski, Przemysław Rosak, Rafał Rój.
Źródło: Twój Przegląd Stomatologiczny 2013, nr 1-2, s.43-47

Zębiaki – przypadkowe rozpoznanie czy planowana szczegółowa diagnostyka?
Autorzy: dr n. med. Aleksandra Czelakowska, dr n. med. Przemysław Rosak, lek. stom. Rafał Rój
Źródło: Twój Przegląd Stomatologiczny 2013, nr11, s.24

Zmiany napięcia wybranych mięśni układu stomatognatycznego w okresie adaptacji
do całkowitych uzupełnień protetycznych.

Autorzy: dr hab. med. Jacek Kasperski, dr n. med. Rafał Rój, dr med Przemysław Rosak
Źródło: Twój Przegląd Stomatologiczny 2013, nr12, s.42

Ocena wybranych parametrów chirurgiczno-protetycznych w rehabilitacji implantoprotetycznej
z wykorzystaniem krótkich implantów.

Autorzy: dr n. med. Przemysław Rosak, dr hab. med. Jacek Kasperski, dr n. med. Tadeusz Morawiec, dr n. med. Rafał Rój,
dr hab. n. med. Iwona Niedzielska, lek. stom. Jakub Sender
Źródło: Twój Przegląd Stomatologiczny 2013, nr12, s.61

Tytuł oryginału: Analiza okluzji przy zastosowaniu systemu T-Scan III w leczeniu implantoprotetycznym.
Tytuł angielski: Analysis of occlusion by using T-Scan III system in implantoprosthetic management.

Autorzy: Jacek Kasperski, Przemysław Rosak, Rafał Rój, Tadeusz Morawiec, Patryk Kownacki, Iwona Niedzielska.
Źródło: W: 14 Konferencja "Biomateriały i mechanika w stomatologii". Ustroń 9-12.10.2014

Tytuł oryginału: Ocena stężenia tlenku azotu w wydychanym powietrzu u pacjentów z obecnym procesem próchnicowym.
Tytuł angielski: The level of exhaled nitric oxide in patients with dental caries.

Autorzy: Jacek Kasperski, Magdalena Wyszyńska-Chłap, Aleksandra Czelakowska, Rafał Rój, Przemysław Rosak.
Źródło: W: 14 Konferencja "Biomateriały i mechanika w stomatologii". Ustroń 9-12.10.2014,

Tytuł oryginału: Ocena wybranych parametrów czynnościowych układu stomatognatycznego u pacjentów z dysfunkcją narządu żucia powikłaną szumami usznymi - doniesienia wstępne.
Tytuł angielski: Assessment of selected parameters of functional stomatognathic system in patients with temporomandibular joint dysfunction complicated bytinnitus - preliminary reports.

Autorzy: Jacek Kasperski, Maciej Misiołek, Grażyna Lisowska, Przemysław Rosak, Rafał Rój, Olaf Gruca, Nina Rubicz.
Źródło: W: 14 Konferencja "Biomateriały i mechanika w stomatologii". Ustroń 9-12.10.2014,

Tytuł oryginału: Ocena zmian parametrów czynnościowych układu stomatognatycznego u pacjentów z twardziną ograniczoną i układową - doniesienia wstępne.
Tytuł angielski: Assessment of changes of functional parameters of the stomatognathic system in patients with systemic sclerosis and localized scleroderma - preliminary reports.

Autorzy: Jacek Kasperski, Alicja Kasperska-Zając, Rafał Rój, Przemysław Rosak, Aleksandra Żerdzińska, Ewa Białożyt, Aleksandra Czelakowska, Magdalena Wyszyńska-Chłap.
Źródło: W: 14 Konferencja "Biomateriały i mechanika w stomatologii". Ustroń 9-12.10.2014,

Ocena szczelności kompozytowych koron tymczasowych w odniesieniu do subiektywnych odczuć pacjenta po zabiegu szlifowania zębów żywych.
Autorzy: Jacek Kasperski, Rafał Rój, Ewa Białożyt, Olaf Gruca, Aleksandra Czelakowska-Rodzaj, Przemysław Rosak, Aleksandra Gładysz.
Źródło: W: 8 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - "Środowisko a stan jamy ustnej", Nałęczów 21-22.05.2014,

Tytuł oryginału: Ocena stężenia tlenku azotu w wydychanym powietrzu u pacjentów użytkujących protezy całkowite.
Tytuł angielski: The level of nitric oxide in exhaled air in patients with total dentures.

Autorzy: Jacek Kasperski, Magdalena Wyszyńska-Chłap, Aleksandra Czelakowska, Przemysław Rosak, Rafał Rój.
Źródło: J.Stomatol./Czas.Stomatol.2014; Vol.67, Supl.1, s.220, [P-183]
Uwagi: 12 Kongres Stomatologów Polskich, Kraków 9-12.04.2014,

Tytuł oryginału: Rehabilitacja implantoprotetyczna z zastosowaniem krótkich implantów u pacjentki z atroficzną żuchwą - opis przypadku.
Tytuł angielski: Rehabilitation implantoprosthetic using short implants in a patient with atropic mandible - a case report.

Autorzy: Przemysław Rosak, Jacek Kasperski, Rafał Rój, Tadeusz Morawiec.
Źródło: J.Stomatol./Czas.Stomatol.2014; Vol.67, Supl.1, s.198, [P-144]
Uwagi: 12 Kongres Stomatologów Polskich, Kraków 9-12.04.2014,

Tytuł oryginału: Zaburzenia czynnościowe u pacjenta z rozszczepem podniebienia - opis przypadku.
Tytuł angielski: Temporomandibular disorders in patient with cleft palate - case report.

Autorzy: Jacek Kasperski, Rafał Rój, Przemysław Rosak, Magdalena Wyszyńska-Chłap, Aleksandra Czelakowska.
Źródło: J.Stomatol./Czas.Stomatol.2014; Vol.67, Supl.1, s.202, [P-151]
Uwagi: 12 Kongres Stomatologów Polskich, Kraków 9-12.04.2014,

Tytuł oryginału: Ocena porównawcza trzech typów preparatów adhezyjnych zastosowanych u pacjentów użytkujących protezy całkowite dolne.
Tytuł angielski: Comparative evaluation of three types of denture adhesives used in patients wearing lower complete dentures.

Autorzy: Jacek Kasperski, Rafał Rój, Przemysław Rosak, Jagoda Słowińska.
Źródło: Mag.Stomatol.2014; R.24, nr 5, s.124-128

Tytuł oryginału: Assessment of marginal integrity of composite temporary crowns and the subjective feelings of the patient after grinding alive teeth.
Autorzy: Jacek Kasperski, Rafał Rój, Ewa Białożyt, Olaf Gruca, Aleksandra Czelakowska, Przemysław Rosak, Aleksandra Gładysz.
Źródło: Pol.J.Environ.Stud.2014; Vol.23, No.5A, p.88-92 Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.871

Zastosowanie wybranych systemów komputerowych w diagnostyce układu stomatognatycznego u pacjentów leczonych implantoprotetycznie.
Autorzy: Rafał Rój, Tadeusz Morawiec, Patryk Kownacki, Przemysław Rosak, Jacek Kasperski.
Źródło: W: 11 Kongres OSIS - "Od Osseointegracji do periointegracji", Jachranka 8-9.05.2015,

Tytuł oryginału: Częstość występowania zaburzeń czynnościowych narządu żucia w grupie studentów stomatologii - w świetle komputerowej analizy stawów skroniowo-żuchwowych.
Tytuł angielski: The prevalence of temporomandibular disorders of the masticatory system in a group of dental students - in the light of the computer analysis of temporomandibular joint.

Autorzy: Rafał Rój, Jacek Kasperski, Milena Łapaj, Oldi Ruci, Aleksandra Czelakowska, Przemysław Rosak, Eliza Skrzyczek-Wielgus, Aleksandra Gładysz, Ewa Białożyt, Daniel Molęcki.
Źródło: W: 15 Konferencja "Biomateriały i mechanika w stomatologii". Ustroń 15-18.10.2015

Tytuł oryginału: Ocena rozkładu kontaktów zwarciowych i napięcia mięśniowego u pacjentów z pojedynczymi brakami zębów trzonowych.
Tytuł angielski: Assessment of distribution the occlusal contacts and muscular tension in patients with single deficiencies molars.

Autorzy: Jacek Kasperski, Rafał Rój, Przemysław Rosak, Aleksandra Czelakowska, Ewa Białożyt.
Źródło: W: 15 Konferencja "Biomateriały i mechanika w stomatologii". Ustroń 15-18.10.2015

Tytuł oryginału: Ocena wybranych parametrów czynnościowych układu stomatognatycznego u pacjentów z dysfunkcją narządu żucia powikłaną szumami usznymi - analiza wibroakustyczna.
Tytuł angielski: Assessment of selected functional parameters of stomatognatic system in patients with temporomandibular dysfunction complicated by tinnitus - vibroacoustic analysis.

Autorzy: Jacek Kasperski, Maciej Misiołek, Grażyna Lisowska, Przemysław Rosak, Rafał Rój, Olaf Gruca, Nina Rubicz, Aleksandra Czelakowska.
Źródło: W: 15 Konferencja "Biomateriały i mechanika w stomatologii". Ustroń 15-18.10.2015

Tytuł oryginału: Przydatność analizy wibroakustycznej w ocenie występowania dysfunkcji narządu żucia pacjentów przygotowywanych do zabiegu ekstrakcji zatrzymanych trzecich zębów trzonowych dolnych - doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: The suitability of vibroacoustic analysis on an assessment of temporomandibular dysfunction in patients being prepared for surgical extraction of detained third lower molars - preliminary study.

Autorzy: Rafał Rój, Tadeusz Morawiec, Jacek Kasperski, Maciej Wrzoł, Patryk Kownacki, Przemysław Rosak, Aleksandra Czelakowska.
Źródło: W: 15 Konferencja "Biomateriały i mechanika w stomatologii". Ustroń 15-18.10.2015

Analiza okluzji przy zastosowaniu systemu T-scan III w leczeniu implantoprotetycznym.
Autorzy: Jacek Kasperski, Rafał Rój, Przemysław Rosak, Tadeusz Morawiec, Aleksandra Czelakowska, Ewa Białożyt, Maciej Wrzoł.
Źródło: W: 9 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: "Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej", Nałęczów 22-23.04.2015

Ocena profilu antyoksydacyjnego po przeprowadzonych zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej.
Autorzy: Maciej Wrzoł, Tadeusz Morawiec, Iwona Niedzielska, Jolanta Zalejska-Fiolka, Ewa Chwalińska, Joanna Śmieszek-Wilczewska, Anna Bubiłek-Bogacz, Rafał Rój, Przemysław Rosak, Aleksandra Czelakowska, Tomasz Piekarz, Jakub Sender.
Źródło: W: 9 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: "Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej", Nałęczów 22-23.04.2015,

streszczenia Tytuł oryginału: Ocena świadomości lekarzy dentystów z zakresu leczenia implantoprotetycznego.
Autorzy: Maciej Wrzoł, Tadeusz Morawiec, Tomasz Wadas, Joanna Śmieszek-Wilczewska, Anna Bubiłek-Bogacz, Jacek Kasperski, Rafał Rój, Przemysław Rosak, Aleksandra Czelakowska, Agnieszka Gałecka-Kowalczewska.
Źródło: W: 9 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: "Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej", Nałęczów 22-23.04.2015,

streszczenia Tytuł oryginału: Proteza pokrywająca wsparta na krótkich implantach u pacjentów z atroficzną żuchwą.
Autorzy: Przemysław Rosak, Jacek Kasperski, Rafał Rój, Tadeusz Morawiec, Aleksandra Czelakowska, Ewa Białożyt, Maciej Wrzoł.
Źródło: W: 9 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: "Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej", Nałęczów 22-23.04.2015,

streszczenia Tytuł oryginału: Zastosowanie tlenku cyrkonu jako przykład optymalnej estetycznie i funkcjonalnie adaptacji stałych prac protetycznych w środowisku jamy ustnej.
Autorzy: Ewa Białożyt, Monika Tysiąc-Miśta, Rafał Rój, Przemysław Rosak, Aleksandra Dwornicka, Katarzyna Olek, Ilona Foltys, Agata Zielińska, Weronika Kosiba, Magdalena Cieślik.
Źródło: W: 9 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: "Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej", Nałęczów 22-23.04.2015,

streszczenia Tytuł oryginału: Zmiana wymowy u pacjentów bezzębnych w okresie wymiany i adaptacji do protez całkowitych. Doniesienia wstępne.
Autorzy: Jacek Kasperski, Rafał Rój, Ewa Białożyt, Olaf Gruca, Aleksandra Czelakowska, Przemysław Rosak.
Źródło: W: 9 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: "Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej", Nałęczów 22-23.04.2015,

streszczenia Tytuł oryginału: The influence of low-frequency variable magnetic fields in reducing pain experience after dental implant treatment.
Autorzy: Jacek Kasperski, Przemysław Rosak, Rafał Rój, Aleksandra Czelakowska, Karolina Sieroń-Stołtny, Jarosław Pasek, Aleksander [R.] Sieroń.
Źródło: Acta Bioeng.Biomech.2015; Vol.17, No.4, p.97-105 Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.767

Tytuł oryginału: Application of zirconium oxide as an example of aesthetically and functionally optimum adaptation of prosthesis in oral cavity environment.
Autorzy: Ewa Białożyt, Monika Tysiąc-Miśta, Rafał Rój, Przemysław Rosak, Aleksandra Dwornicka, Katarzyna Olek, Ilona Foltys, Agata Zielińska, Weronika Kosiba, Magdalena Cieślik, Aleksandra Czelakowska.
Źródło: Pol.J.Environ.Stud.2015; Vol.24, No.6A, p.147-150 Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.790

Tytuł oryginału: Changes in articulation in edentate patients during replacement and adaptation to complete dentures. Preliminary reports.
Autorzy: Jacek Kasperski, Rafał Rój, Ewa Białożyt, Olaf Gruca, Aleksandra Czelakowska, Przemysław Rosak.
Źródło: Pol.J.Environ.Stud.2015; Vol.24, No.6A, p.151-154 Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.790
Tytuł oryginału: The concentration of malondialdehyde as a lipid peroxidation indicator in patients after dental surgery.
Autorzy: Maciej Wrzoł, Patryk Kownacki, Alicja Hampel, Jolanta Zalejska-Fiolka, Joanna Śmieszek-Wilczewska, Iwona Niedzielska, Anna Bubiłek-Bogacz, Rafał Rój, Przemysław Rosak, Aleksandra Czelakowska, Tomasz Piekarz, Tadeusz Morawiec.
Źródło: Pol.J.Environ.Stud.2015; Vol.24, No.6A, p.168-171 Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.790

Tytuł oryginału: Occlusal analysis using T-scan III system in dental implant therapy.
Autorzy: Jacek Kasperski, Rafał Rój, Przemysław Rosak, Tadeusz Morawiec, Aleksandra Czelakowska, Ewa Białożyt, Maciej Wrzoł.
Źródło: Pol.J.Environ.Stud.2015; Vol.24, No.6A, p.159-163 Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.790

Tytuł oryginału: Overdenture supported on short implants in patients with atrophic mandible.
Autorzy: Przemysław Rosak, Jacek Kasperski, Rafał Rój, Tadeusz Morawiec, Aleksandra Czelakowska, Ewa Białożyt, Maciej Wrzoł.
Źródło: Pol.J.Environ.Stud.2015; Vol.24, No.6A, p.155-158 Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.790
Tytuł oryginału: The state of knowledge about implantology among doctors of dental medicine (Dmd) in Poland.
Autorzy: Maciej Wrzoł, Tadeusz Morawiec, Tomasz Wadas, Joanna Śmieszek-Wilczewska, Anna Bubiłek-Bogacz, Jacek Kasperski, Rafał Rój, Przemysław Rosak, Aleksandra Czelakowska, Agnieszka Gałecka-Kowalczewska, Jakub Sender.
Źródło: Pol.J.Environ.Stud.2015; Vol.24, No.6A, p.172-175 Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.790

Tytuł oryginału: Ocena rozkładu kontaktów zwarciowych i napięcia mięśniowego u pacjentów z pojedynczymi brakami zębów trzonowych.
Autorzy: Jacek Kasperski, Rafał Rój, Przemysław Rosak, Aleksandra Czelakowska, Ewa Białożyt, Monika Tysiąc-Miśta, Tadeusz Morawiec, Patryk Kownacki, Maciej Wrzoł.
Źródło: W: 10 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - "Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej", Nałęczów 27.04.2016

Tytuł oryginału: Ocena wybranych parametrów czynnościowych układu stomatognatycznego u pacjentów z dysfunkcją narządu żucia powikłaną szumami usznymi.
Autorzy: Jacek Kasperski, Maciej Misiołek, Rafał Rój, Przemysław Rosak, Aleksandra Czelakowska, Olaf Gruca, Ewa Białożyt, Grażyna Lisowska, Nina Rubicz, Tadeusz Morawiec, Patryk Kownacki, Maciej Wrzoł.
Źródło: W: 10 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - "Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej", Nałęczów 27.04.2016,

 

 

Dyplomy i certyfikaty:

1
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 26 26 26 26
26 26 26 26 26 26
26 26 26 26 26 26
26 26 26 26 26 26
26          


Hobby i czas wolny:

Jestem wielokrotnym złotym, srebrnym i brązowym medalistą Mistrzostw Polski Lekarzy
w siatkówce halowej i siatkówce plażowej.
Zdobyłem dwukrotnie nagrodę indywidualną - tytuł najlepszego Libero (przyjmującego).

Obok siatkówki pasjonuję się żeglarstwem, narciarstwem i sportami wodnymi.

Staram się regularnie biegać. Mam ambicje wziąć udział w Półmaratonie Dąbrowskim oraz Półmaratonie Berlińskim
i …ukończyć je.

Gorąco zachęcam swoich pacjentów do aktywnego trybu życia i odstresowywania się poprzez uprawianie sportów. 

Srebrni medaliści Mistrzostw Polski Lekarzy w Siatkówce Plażowej lek. med. Michał Fatyga i dr n. med. lek. stom. Przemysław Rosak Złota drużyna XIII MIstrzostw Polski Lekarzy w siatkówce Halowej. Od lewej stoją: lek. med. Jan Franke, lek. med. Łukasz Polczak, lek. med. Adam Kabierz, lek. med. Kamil Baczyński, lek. med. Adam Mroczka, lek. med.  Wojciech Kusak (kapitan drużyny), klęczą od lewej: lek. med. Szymon Zuber, dr n. med. lek. stom. Przemysław Rosak, lek. med. Michał Fatyga, przyszłość polskiej siatkówki Michałek Kusak
Na nartach w Beskidach II miejsce na Mistrzostwach Polski Lekarzy


   
Copyright © 2013-2015 • www.stomatologiarosak.pl