Chirurgia Stomatologiczna

W naszym gabinecie wykonujemy zabiegi z szeroko pojętej chirurgii stomatologicznej, jak:

 • usuwanie zębów zniszczonych przez próchnicę
 • ekstrakcje ortodontyczne (u dzieci i osób dorosłych)
 • usuwanie pozostawionych fragmentów korzeni
 • usuwanie zębów z jednoczesnym uzupełnieniem zębodołów materiałem kościozastępczym
 • chirurgiczne usuwanie zębów zatrzymanych, nadliczbowych, dodatkowych
 • odsłonięcie chirurgiczne zębów zatrzymanych dla celów ortodontycznych
 • resekcje wierzchołków korzeni
 • podcięcie laserowe wędzidełka wargi górnej i dolnej oraz języka
 • chirurgiczne przygotowanie do protezowania
 • usuwanie zębów mądrości
 • podniesienia zatok szczękowych oraz chirurgiczne zamknięcie połączeń ustno-zatokowych
 • implantacje pojedyncze i mnogie (wszczepienia implantów)

Leczenie chirurgiczne prowadzone jest zgodnie z najnowszą wiedzą naukową i obowiązującymi trendami, m.in. dotyczące zaawansowanych technik regeneracji kości z użyciem biomateriałów zarówno organicznych jak i nieorganicznych.
Leczenie prowadzone jest z użyciem najnowszej generacji narzędzi i urządzeń czołowych producentów.
Dzięki temu naszym pacjentom zapewniamy: minimalnie inwazyjna ingerencja w tkankę kostną, maksymalne ograniczenie krwawienia, ograniczenie ryzyka uszkodzenia naczyń i nerwów, dużą precyzję i przewidywalny efekt zabiegu.

Do zabiegów wykorzystujemy środki znieczulające najnowszej generacji.

   
Copyright © 2013-2015 • www.stomatologiarosak.pl